Medicina muncii

Humanitas Medical

Conform legislatiei in vigoare, HG nr. 355/2007 completata cu HG nr.1169/2011, angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul privat cat si din cel public, sunt obligati sa respecte reglementarile privind supravegherea sanatatii si securitatii lucratorilor.

Humanitas Medical ofera urmatoarele servicii de medicina muncii:

Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin :

  • Examen medical la angajarea in munca
  • Examen medical de adaptare
  • Examen medical periodic
  • Examen medical la reluarea activitatii
  • Evaluarea riscului privind imbolnavirile profesionale;
  • Indrumarea activitatii de reabilitare, reconversie, reorientare profesionala in caz de accident de munca sau boala profesionala;
  • Consilierea angajatorului pentru elaborarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;
  • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor.